Επιστροφές & Αλλαγές

Υπαναχώρηση πριν την Παραλαβή του Εμπορεύματος

(α) Πριν την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@karakikes.com.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 24310 77600 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 20:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο 10:00 – 17:00). Μετά την ακύρωσή, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που τυχόν έχει καταβάλει.

(β) Η επιστροφή θα γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας, αναλόγως των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή σας, εκτός κι αν ρητώς συμφωνήσετε διαφορετικά μέσω email που θα αποστέλλεται στο sales@karakikes.com.gr. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο sales@karakikes.com.gr για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο.
Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail sales@karakikes.com.gr και στο τηλέφωνο 24310 77600 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 20:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο 10:00 – 17:00), εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

Υπαναχώρηση μετά την Παραλαβή του Εμπορεύματος

(α) Μετά την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος –Ως εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έκαι εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα πωληθέντα Εμπορεύματα αζημίως (εξαιρουμένων των εξόδων επιστροφής (courier, μεταφορική, ή άλλο μέσο), που αναλαμβάνετε εσείς, με εξαίρεση την πρώτη επιστροφή Εμπορεύματος/των της παραγγελίας σας που είναι δωρεάν, και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των Εμπορευμάτων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Εμπορευμάτων. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος για υπαναχώρηση, θα σας αποστέλλεται σχετική φόρμα υπαναχώρησης (Φόρμα Επιστροφής) συνοδευόμενη από Έντυπο-Οδηγό Επιστροφών με την παράδοση του/των Εμπορεύματος/των και θα μας αποστέλλετε την/τις τυχόν επιστροφή/επιστροφές σας στη διεύθυνση Ιουλιέτας Αδάμ 2 Karakikes Shopping Center Τρίκαλα ΤΚ 42100.
Διευκρινίζεται ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος (αποστολή του αιτήματος και του/των Εμπορεύματος/ων) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός των ως άνω δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών (απόδειξη ημερομηνίας αποστολής: η σφραγίδα του courier ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η ημερομηνία παραλαβής του του/των Εμπορεύματος/ων).
Το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το τίμημα των Εμπορευμάτων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας στη διεύθυνση Ιουλιέτας Αδάμ 2 Karakikes Shopping Center Τρίκαλα ΤΚ 42100 και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το εν λόγω φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

(β)Για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται:

Εσώρουχα
Μαγιό

Επίσης, ορισμένα Εμπορεύματα που διατίθενται μέσω της Εταιρείας μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το Εμπόρευμα θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το Εμπόρευμα.
Εάν ο κατασκευαστής είναι αδύνατον να συμμορφωθεί, η Εταιρεία θα επιστρέφει την τιμή αγοράς του συγκεκριμένου Εμπορεύματος, αλλά δεν θα έχει σύμφωνα με το νόμο καμία περαιτέρω υποχρέωση.

(γ) Στην περίπτωση που ασκήσετε το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο Εμπόρευμα ίσης αξίας με το τίμημα του αρχικά επιλεγέντος Εμπορεύματος. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) σχετικά με το υποβληθέν αίτημά σας. Η Εταιρεία μας θα επεξεργαστεί το αίτημά σας προς αντικατάσταση του επιλεγέντος Εμπορεύματος εντός μίας (1)εργάσιμης ημέρας και στην περίπτωση της αντικατάστασης, θα σας αποστείλει το νέο Εμπόρευμα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

(δ) Στην περίπτωση που ασκήσετε το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, έχετε τη δυνατότητα περαιτέρω να κάνετε χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου για τέσσερεις (4) μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) σχετικά με το υποβληθέν αίτημά σας.
Η Εταιρεία μας θα επεξεργαστεί το αίτημά σας προς χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου και θα σας αποστείλει επιβεβαίωση του πιστωτικού σας υπολοίπου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δώσει.

(ε) Στην περίπτωση κατά την οποία θελήσετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των Εμπορεύματος/των και εφόσον δεν επιθυμείτε (i) να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο Εμπόρευμα ίσης αξίας με το τίμημα του/των αρχικά επιλεγέντος/ων Εμπορεύματος/των ή (ii) χρήση πιστωτικού υπολοίπου και το Εμπόρευμα/τα επιστραφεί/ούν στην Εταιρεία υπό τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους/των, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που έχει καταβάλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την Εταιρεία του επιστραφέντος/ωνΕμπορεύματος/των.
Η Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει-παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το/τα Εμπόρευμα/τα.

(στ) Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο sales@karakikes.com.gr για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο.
Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει.
Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail sales@karakikes.com.gr και στο τηλέφωνο 24310 77600 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 20:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο 10:00 – 17:00), εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών .

Ελαττωματικά Εμπορεύματα

(α) Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα Εμπορεύματα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Επίσης η Εταιρεία γνωρίζει ότι ανάμεσα στα Εμπορεύματα περιλαμβάνονται και εύθραυστα ή/και ευαίσθητα είδη και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς της) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα Εμπορεύματα να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε Εμπόρευμα με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.

(β) Σε περίπτωση που παραλάβετε το Εμπόρευμα χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το Εμπόρευμα από την Εταιρεία.
Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε δεδομένης της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας 24310 77600 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 20:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο 10:00 – 17:00) ή/και στο sales@karakikes.com.gr δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο εμπόρευμα προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου για τέσσερεις (4) μήνες, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση η επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στογια τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο.
Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει.
Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερών.

(γ) Σε περίπτωση που το Εμπόρευμα που παραλάβατε είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό από την κατασκευή του, τότε:
i) για τα υποδήματα, ενδύματα, και αξεσουάρ ένδυσης δικαιούστε να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με το ίδιο ή με άλλο εμπόρευμα της αρεσκείας σας ή/και χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου για τέσσερεις (4) μήνες, ή άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί εφόσον δεν είναι διαθέσιμο το Εμπόρευμα που επιθυμείτε προς αντικατάσταση, υπό τον όρο ότι θα αποστείλετε την σχετική ηλεκτρονική εντολή το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή,
ii) για τα είδη σπιτιού (πλην ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών) ισχύει η υπαναχώρηση των 14 ημερών, ή/και χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου για τέσσερεις(4) μήνες, ή άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα αποστείλετε την σχετική ηλεκτρονική εντολή το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή
iii) για τα ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά ισχύει η υπαναχώρηση των 14 ημερών, ή/και χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου για τέσσερεις(4) μήνες, ή άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα αποστείλετε την σχετική ηλεκτρονική εντολή το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή άλλως, για το ii) και iii) μετά την 14η ημέρα, και εφόσον ισχύει εργοστασιακή εγγύηση για τα εν λόγω Εμπορεύματα βάσει των όρων της οποίας μπορείτε να προβείτε σε επισκευή (service) του προϊόντος από τον κατασκευαστή ή/και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και τα μεταφορικά χρεώνονται στον αποστολέα.
Για τον λόγο αυτό είστε υποχρεωμένοι να κρατάτε και να αποθηκεύετε τις εγγυήσεις των Εμπορευμάτων χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν οι όροι εγγύησης και οι σχετικές παροχές.
Η Εταιρεία προς διευκόλυνσή σας, σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα σημεία επισκευής μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210-6811777 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 20:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο 10:00 – 17:00)ή μέσω e-mail sales@karakikes.com.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ειδικότεροι όροι εγγύησης που προβλέπονται για καθένα έκαστο προϊόν, η δε εγγύηση λήγει όταν παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος της.

Διαδικασία Υπαναχώρησης / Επιστροφής Εμπορευμάτων

(α) Η διαδικασία για την επιστροφή των Εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας είναι απλή και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στη Φόρμα Επιστροφής και στον έντυπο-οδηγό επιστροφών.
Συγκεκριμένα:
Ο πελάτης λαμβάνει Φόρμα Επιστροφής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγγελίας (αριθμός), τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα, ο αριθμός παραστατικού πώλησης/αγοράς και η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και τα στοιχεία του πελάτη Τικάρει το/τα Εμπόρευμα/τα που θέλει να επιστρέψει σημειώνει τον λόγο της επιστροφής – τι θέλει να γίνει (επιστροφή χρημάτων, πίστωση, αντικατάσταση με ίδιο, αντικατάσταση με άλλο κλπ) -αποστέλλει το/τα Εμπόρευμα/τα μαζί με τη Φόρμα Επιστροφής στη διεύθυνση που θα αναγράφεται κάθε φορά στη Φόρμα Επιστροφής ακολουθώντας τις οδηγίες του Εντύπου-Οδηγού Επιστροφών.

(β) Για να είναι έγκυρη η επιστροφή του/των Εμπορεύματος/Εμπορευμάτων (ελαττωματικών ή μη) η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να εκτελείται και τα σχετικά έγγραφα (Φόρμα Επιστροφής – Έντυπο-Οδηγός Επιστροφών) συνοδευόμενα από το/τα επιστραφέν/ντα Εμπόρευμα/τα να παραλαμβάνονται από την Εταιρεία εντός της χρονικής προθεσμίας που τίθεται στην Πολιτική Επιστροφής Εμπορευμάτων (άρθρο 12) για κάθε περίπτωση επιστροφής Εμπορευμάτων.

(γ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή, αντικατάσταση ή/και επισκευή προϊόντος κατά τα κατωτέρω προβλεπόμενα στο άρθρο 12 θα πρέπει το Εμπόρευμα να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα Εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον αγοραστή/χρήστη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/ταΕμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Εταιρείας) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ).

Για την επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας σου παρακαλώ συμπλήρωσε την φόρμα.
Εναλλακτικά κατέβασε τη φόρμα εκτύπωσέ τη και στείλε τη ταχυδρομικά στη διεύθυνση του καταστήματός μας.

 

0
    0
    Καλάθι
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα